شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در مورد آموزش کار با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود Download.

دانلود Download.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))