شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مجموعه فیلم های آموزش استخراج DNA را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

 

دانلود بخش اول

دانلود Download

.

دانلود بخش دوم

دانلود Download

.

دانلود بخش سوم

دانلود Download

.

دانلود بخش چهارم

دانلود Download


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))