شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی دو فیلم در مورد تولید و بسته بندی زعفران در افغانستان را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود Download.

دانلود Download


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))