بررسی کلی گیاه دارویی شاهتره و آشنایی با
خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی و نحوه مصرف و…..

گیاهان دارویی-طب سنتی


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها : , ,