به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از پانا، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت : ممنوع شدن برداشت گیاهان دارویی برای حفظ ذخایر ژنتیکی است .

خشکسالیهای ۱۴ سال گذشته و برداشت بی رویه گیاهان دارویی علت ندادن مجوز برداشت به بهره برداران گیاهان دارویی در هرمزگان است .

یکتاپور افزود : با وجود این ممنوعیت برداشت در برخی مناطقی که تراکم گیاهان دارویی بیشتر است با مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بصورت محدود صورت می گیرد.

آویشن ، مور تلخ و شیرین ، آنغوزه ، زیره ، کلپوره ، مورد ، درمنه ، پرسیاوش ، گل گاوزبان و کاسنی از جمله گیاهان دارویی هرمزگان است.

پیش از این سالانه بیش از ۱۰ تن گیاه دارویی از ۲۲۰ هزار هکتار زمینهای هرمزگان برداشت می شد.

پارسال تنها دو هزار تن گیاه دارویی به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۲۱ هزار دلار از هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس ، ژاپن ، آلمان ، انگلیس ، سوئد ، اسپانیا ، تایوان ، سنگاپور ، روسیه ، چین ، هلند و بلژیک صادر شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت : بارندگیهای مناسب از مهر پارسال تاکنون فرصتی برای رویش دوباره گیاهان دارویی در هرمزگان فراهم کرده است .

در این مدت ۱۴۵ میلیمتر در هرمزگان باران باریده است .