گیاه بابونه برای برطرف کردن سردردهای ناشی از هیجان و استرس بسیار مناسب است.


]]>
سایت موسسه فرهنگی تبیان > بخش گیاهان دارویی


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها : , ,