به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دکتر پیمان صالحی استاد فیتوشیمی پژوهشکده گیاهان اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو باخبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران گفت: در سال ۹۱ موفقیت های خوبی در تولید مواد اولیه گیاهان دارویی در این عرصه داشته ایم که تاکسول و تاکسوتیئر از جمله این داروهاست.

وی افزود: داروی دیگری که در سال ۹۱ روی آن تحقیق شده خواص دارویی کورکومین است که بحث استخراج سازی آن از گیاه زردچوبه امسال انجام شده است.

صالحی تصریح کرد: پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی شهید بهشتی را می توان تنها مرکزی در کشور دانست که در این عرصه فعالیت می کند و هدف گذاری ما ایجاد مواد موثره دارویی است.

وی افزود: ما در این عرصه در منابع انسانی درمورد تجهیزات محدودیتی نداریم و تنها محدودیت ما در اختصاص منابع مالی است.

صالحی با بیان این نکته گفت: وقتی بخواهیم دارویی را تولید کنیم حتما باید بتوانیم در مقیاس بالا تولید کنیم و اگر منابع مالی داشته باشیم این امر به راحتی صورت می گیرد.

وی همچنین با اشاره به داروی آزمایشگاهی تا کسوتیئر در سال ۹۱ بیان داشت: اگر منابع مالی مناسب در اختیار داشتیم می توانستیم این دارو را هم که مصرف زیادی در کشور دارد را به راحتی تولید در مقیاس بیشتر تولید کنیم.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))