خبرگزاری فارس: داروی گیاهی «کلشی سین» که برای درمان بیماری نقرس استفاده می‌شود، به همت محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی با دانش بومی تولید شد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))