مقداری بادرنجبویه با کیفیت عالی به فروش می رسد. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

۰۹۳۸۰۶۲۶۸۲۲
اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))