مقدار ۸۰ کیلوگرم آویشن باغی به فروش میرسد.

برای دیدن عکس نمونه کلیک کنید


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))