برای رفع مشکل هضم غذا به مقداری زنجبیل، رازیانه، یک عدد ماهی تابه و کمی آب نیاز دارید.


]]>


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))