به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر پیمان صالحی گفت: طبق گزارشاتی که رسیده هم اکنون ۷۹۰ قلم داروی گیاهی و فرآورده مرتبط با آن برای تولید مجوز دریافت کردند و در سند چشم انداز پیش بینی شده که تعداد اینها با نرخ رشد ۵ تا ۱۰ درصدی رشد داشته باشد.

وی گفت: در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده که بین ۲ تا ۵ درصد چرخش مالی کل دارویی کشور در زمینه داروهای گیاهی تولید داخل باشد و این عدد بزرگی است که هدف گذاری شده است و اگر به سمتی حرکت کنیم که سهم ویژه ای برای درمان در طب سنتی قائل شویم باید حتما منابع دارویی آن را ببینیم.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))