مقاله ای در مورد آشنایی با گیاه دارویی آنغوزه Ferula assa-foetida جهت دانلود تقدیم تان می گردد.

 

 

دانلود مقاله گیاه دارویی آنغوزه Ferula assa-foetida


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها : ,