شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به منظور سهولت دسترسی محققان و پژوهشگران گیاهان دارویی و معطر ایران اقدام به انتشار آمارنامه رسمی فائو در زمینه تجارت جهانی گیاهان دارویی با عنوان TRADE IN MEDICINAL PLANTS می نماید.

این آمارنامه حاوی اطلاعات کامل و دقیقی از فعالیتهای تجاری در حوزه گیاهان دارویی در کشورهای دنیا بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ می باشد و نکته جالب آن، سهم ناچیز ایران از این تجارت پرسود جهانی می باشد.

ارائه کلیه آمار بصورت جدولی و نموداری از نقاط مثبت این آمارنامه است که امکان تجزیه و تحلیل فوری توسط نمودارها و استفاده از داده های جداول را برای کاربران فراهم می سازد.

برای دانلود این آمارنامه می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))