افشره زعفران زردبند

افشره زعفران زردبند

افشره زعفران

تاثیرات:

افزایش قوای جنسی

پیشگیری کننده از سرطان

ضد افسردگی و نشاط آور

بهبود علائم قاعدگی

مقدار و نحوه مصرف:

به صورت خوراکی روزی ۳ بار هر دفعه ۶ تا ۱۰ قطره

موارد احتیاط و منع مصرف:

زمان بارداری