سرفصل های دوره آموزشی فروشندگی گیاهان دارویی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می گردد، برای دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.

این سرفصل می تواند برای آموزشگاههای خصوصی و سایر ارگانهایی که اقدام به برگزاری دوره های آموزشی فروشندگی گیاهان دارویی می کنند مفید باشد.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها : ,