شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم های کاشت مکانیزه پیاز زعفران در کشور بلغارستان را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

دانلود فیلم شماره ۱

دانلود

.
دانلود

اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))