مقاله ای در مورد معرفی گیاه دارویی زنیان Trachyspermum copticum, Carum copticum

 

دانلود

 

 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))