مقاله ای بسیار کامل در مورد درخت دارویی ژینکو (Ginkgo biloba)

نگارندگان: مریم میرزایی، مجید صدقی مقدم

 

دانلود

 

 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))