چهل و هشتمین خبرنامه انجمن گیاهان دارویی ایران منتشر شد

برای دریافت آن می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود خبرنامه شماره ۴۸


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))