شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم نحوه کار دستگاه برداشت میوه نسترن کوهی و میوه رز را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

دانلود.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))