شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم معرفی قارچ دارویی ارگوت (Ergot = Claviceps purpurea) بهمراه آموزش تولید و فرآوری آن را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل در حدود ۷۰ مگابایت است.

.

دانلود


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))