به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، افتخارزاده مسئول خانه نخبگان علمی بسیج استان اصفهان با اشاره به اینکه این مکمل را یکی از اعضای خانه نخبگان علمی بسیج استان اصفهان تهیه کرده است گفت : در تهیه این مکمل با استفاده از گیاهان دارویی علاوه بر افزایش عملکرد تخمک گذاری و افزایش ۱۰ درصدی تولید تخم مرغ ، عوارض باکتریایی کاهش یافته است.

دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیورو تولید کننده این مکمل دراصفهان هم گفت: این مکمل بامشاوره وراهنمایی آقای بابایی متخصص بیوشیمی در مدت یک سال ونیم با ۳۰ میلیون ریال هزینه تولید شده است.

آقای سالاری افزود : بااستفاده از این مکمل دارویی در واحدمرغداری با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون قطعه مرغ ؛ ۵۰ میلیارد ریال سود حاصل می شود.
وی کاربرد همچنین با اشاره به کاربرد این مکمل در واحدهای پرورش پرندگان زینتی گفت: این مکمل دارویی مدت زمان رویش پرهای پرندگان زینتی را از پنج ماه به دوهفته کاهش می دهد.

مکمل دارویی کاهش زمان پرریزی در پرندگان زینتی و افزایش تولید تخم مرغ در مرغهای تخم گذار باشماره ۷۵۲۱۸ آبان امسال در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها :