شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مقاله ای با عنوان نقد و بررسی کتاب فرهنگ نام های گیاهان ایران تالیف و گردآوری دکتر ولی اله مظفریان را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل در حدود ۱ مگابایت است.

نویسنده: هوشنگ اعلم

مجله: نامه فرهنگستان، پاییز ۱۳۷۸، شماره ۱۳، صفحات ۱۲۲ تا ۱۳۹.

.

دانلود

.