شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی ۲ فیلم در مورد دستگاه برداشت فلفل قرمز را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می کند.

.

دانلود.

دانلود.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))