شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مصاحبه کوتاه آقای یاسر شاکری مدیرعامل شرکت Aromaplant تأمین کننده گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی از ایران برای آلمان و سایر کشورهای اروپایی را به شما تقدیم می کند.

یاسر شاکری جوان ایرانی اهل خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) و ساکن آلمان و مدیرعامل شرکت Aromaplant تولید کننده و تأمین کننده ترکیبات طبیعی و مواد اولیه دارویی و غذایی از ایران برای کشورهای اروپایی است، توضیحاتی را درباره فعالیتهای شرکتش ارائه می دهد.

این شرکت بازرگانی که در آلمان به ثبت رسیده است، در راستای کشت و تولید گیاهان دارویی در ایران و صادرات آن به اروپا فعال می باشد.

فعالیت شرکت بازرگانی Aromaplant از سال ۱۳۸۲ در ایران و در شهر مشهد مقدس با نام شرکت بازرگانی «پایا کاروان توس» آغاز و پس از گسترش فعالیتها در اروپا، با نام Aromaplant در آلمان به ثبت رسید.

پس از تقویت این شرکت در کشور آلمان، شرکت بازرگانی پایا کاروان توس در ایران کمرنگ شده و شرکتی جدید با نام «گیاهان معطر پرند» وظیفه تأمین گیاهان و مواد صادراتی شرکت Aromaplant را در ایران داراست.