مقاله ای با عنوان: مدیریت تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

مولف: دکتر سید عباس میرجلیلی

 

دانلود

 

 

 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))