به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، دومین نشست فوکال پوینت‌های گیاهان دارویی مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA RCSTT) از ۱۸ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ (مطابق با ۱۸-۱۹ مارس ۲۰۱۵) به‌ منظور بررسی و تدوین حداقل استانداردهای کیفیت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مورد قبول در کشورهای منطقه در شهر لاکنو کشور هند برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی انجمن تحقیقات علمی و صنعتی و با همکاری مرکز IORA RCSTT ، وزارت امور خارجه هند و موسسه مرکزی گیاهان دارویی و معطر (CIMAP) و انجمن تحقیقات علمی و صنعتی (CSIR) برگزار شد، مراجع ملی گیاهان دارویی از ۱۱ کشور عضو منطقه و شرکت‌های خصوصی دو کشور ایران و هند شرکت کردند.

همچنین در حاشیه این نشست، نمایشگاهی برای تولیدکنندگان داروهای گیاهی برای ایجاد موقعیت‌های تجاری برای کشورهای منطقه بر پا شد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))