به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از گزارشات وزارت کشاورزی پاکستان، ۳۲۰۰ هکتار مزرعه زعفران در ایالت کشمیر وجود دارد که به طور متوسط سالانه ۱۱ تن زعفران تولید می کنند. اکثر حجم زعفران کشمیر به هند صادر می شود. گزارشات بیانگر مصرف سالانه ۴۰ تن زعفران در هند می باشد.