به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دکتر داوری یکی از روش‌های جالب توجه در کنترل فرسایش حاصل از وزش باد یا به جریان افتادن روان‌آب‌ها را کشت گیاهان دارویی دانست.

وی اظهار کرد: در مکان‌هایی که زمین به اختیار‌ یا از روی اضطرار بصورت آیش رها می‌شود و زمان آیش با وزش بادهای شدید و یا روان‌آب ناشی از بارندگی روبروست، یکی از راه‌های بسیار مؤثر در کنترل فرسایش خاک، بر جای گذاشتن بقایای محصول قبل از آیش است.

وی اضافه کرد: همچنین استفاده از گیاهان دارویی چندساله مانند زوفا، اسطوخودوس و آویشن می‌تواند در کنترل فرسایش بسیار مؤثر واقع شود.

داوری افزود: بومادران استاندارد تحمل نسبتاً خوبی در مقابل چرای احشام دارد و کاشت گیاهانی مانند سنا، اکاسیا و اکالیپتوس در مجاورت کویر، موانع مناسبی در جلوگیری از پیشروی کویر ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: خارشتر، کور و هندوانه ابوجهل با شیب‌های تند بسیار سازگارند، بنابراین کشت آنها در زمین‌های شیب‌دار می‌تواند عامل مهمی در حفظ خاک باشد.

داوری گفت: گیاهان دارویی نظیر اکالیپتوس نیز جهت احداث بادشکن و جلوگیری از فرسایش بادی بسیار مؤثر هستند.