به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از واحد مرکزی خبر، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: محققان این مرکز موفق شدند با کشت ۷۴ ژنوتیپ انواع گونه های آویشن از نقاط مختلف کشور در وسعت دو هزار متر مربع در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان و بررسی سازگاری ژنوتیپ هایی از نوع دنایی، کوهی، زیرگونه دنایی، باغی و کرک آلود، ۱۴ ژنوتیپ این گیاه را انتخاب کنند که از عملکرد و ترکیبات ماده موثره بالایی برخوردار هستند.

شهابی با اشاره به اینکه این طرح در چهار سال و با هزینه ۳۰ میلیون ریال اجرا شده است افزود: در تحقیقات مشخص شد این ۱۴ ژنوتیپ شامل ۴ ژنوتیپ دنایی، ۳ باغی، ۲ کرک آلود و ۵ آویشن کوهی علاوه بر اینکه عملکردشان سه برابر بیشتر از دیگر ژنوتیپ ها و مقاوم به خشکی است، از ۴۰ نوع ترکیب ماده موثر و از کیفیت مطلوب تری برخوردار هستند.

وی همچنین گفت: عملکرد آویشن های محلی در هر هکتار حدود پنج تن است درحالیکه عملکرد رقم های انتخاب شده ۱۴ تن در هر هکتار است.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))