به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد واحد شیروان (خراسان شمالی) از سال تحصیلی آتی اقدام به پذیرش دانشجوی دکترا در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای می کند.

پیش از این نیز دانشگاه آزاد بجنورد فراخوان جذب ۲۵ دانشجوی رشته گیاهان دارویی در مقطع دکترا را برای سال تحصیلی ۹۳-۹۴ داده بود.

این اتفاقات در حالی در دانشگاه آزاد صورت می پذیرد که پذیرش دانشجوی دکترای گیاهان دارویی در دانشگاههای مطرح و درجه اول کشور همچون دانشگاه تهران به سختی صورت می گیرد و دانشگاه تربیت مدرس نیز پس از درگذشت مرحوم استاد دکتر امیدبیگی، تاکنون هیچ دانشجوی دکترای گیاهان دارویی پذیرش نکرده است.

اگرچه بحث درباره صلاحیت علمی دانشگاه و امکانات علمی و آموزشی و کادر هیأت علمی مورد نیاز جهت پذیرش دانشجوی دکترا جای خود دارد، اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت راستگویان به ریاست دکتر حسن روحانی، سیاست تقویت دانشگاه آزاد در مقابل دانشگاههای دولتی از سوی دولت به شدت پیگیری می شود.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))