به منظور دسترسی کاربران شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به آمار موجود در زمینه میزان تولید و سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران، اطلاعات مربوط به سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برای دانلود در اختیار شما قرار می گیرد. این فایل ها از آمارنامه کشاورزی منتشر شده توسط وزارت جهادکشاورزی استخراج شده است.

.

آمار سال ۱۳۸۹

دانلود Download.

آمار سال ۱۳۹۰

دانلود Download.

آمار سال ۱۳۹۱

دانلود Download.

آمار سال ۱۳۹۲

دانلود Download


کلیدواژه ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,