به گزارش شبکه خبری آموزشی‌گیاهان دارویی، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی کارگاه تئوری مطالعه، تدوین و ثبت پتنت برای صنایع گیاهان دارویی را در تاریخ ۵/۹/۹۳ برگزار می نماید.

برای ثبت نام در این کارگاه آموزشی می توانید  با شماره۲۲۴۳۱۵۹۹ تماس حاصل نمایید.

به کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهی معتبر اعطا خواهد شد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))