با توجه به این که مسئله دارو یکی از نیازهای مبرم پزشک و بیمار به شمار می‌رود توانمندسازی دانشجویان رشته داروسازی سنتی و ارتقای سطح علمی و عملی فارغ التحصیلان داروسازی در مقاطع مختلف، یک ضرورت اساسی است. این دوره آموزشی توانمندی‌های داروسازان را در سطح نظری و عملی ارتقا می‌بخشد و آنان را در ساخت داروهای مورد نیاز این رشته و نوآوری در صنعت دارویی کشور یاری می‌رساند.
این دوره از جمعه هفتم آذرماه شروع می‌شود. این دوره شامل ۱۲ جلسه است و هزینه شرکت در این دوره یک میلیون و دویست هزار تومان است. ثبت نام فقط تا تاریخ پنجم آذرماه انجام می‌شود و پس از آن از ثبت‌نام معذوریم. شرکت‌کنندگان در این دوره با مطالب زیر آشنا می‌شوند:

  1. زبان تخصصی داروشناسی و داروسازی طب ایرانی چیست؟
  2. وسایل و ابزار داروسازی طب ایرانی کدام‌اند؟
  3. اصول و مبانی نظری داروهای گیاهی چیست؟
  4. اصول و مبانی نظری داروهای معدنی چیست؟
  5. اصول و مبانی نظری داروهای حیوانی چیست؟
  6. روشهای اصلاح داروهای پرخطر چگونه است؟
  7. نحوه آماده سازی و مدبر کردن داروهای مفرده پرمصرف کدام‌اند؟
  8. نحوه آماده سازی و مدبر کردن داروهای مرکبه پرمصرف کدام‌اند؟
  9. سم‌شناسی و پادزهرشناسی چیست؟
  10. چگونه می‌توان شناساگرهای ویژه طب ایرانی ساخت؟

.

برای ثبت نام آنلاین بر روی این لینک کلیک کنید