به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از مهر، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: استان فارس سعی بر ساخت کارخانه جامع گیاهان دارویی دارد که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است که اواخر سال برنامه آغاز و جاگزینی زمین مشخص شده  و همچنین جایگاه کشت نیز در حال مطالعه است.

نیک نهاد افزود: استان فارس جایگاه مناسبی برای گسترش کارخانه هایی دارویی دارد اما متاسفانه سرمایه گذاران خصوصی تاکنون استقبال مناسبی از این نوع سرمایه گذاری نکرده اند.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))