چشم خروس

چشم خروس Adonis vernalis

پهنک برگ این گیاه دارای بریدگی و تقسیمات زیادی است، گل آن زرد، قرمز یا زرد مایل به قرمز است که از نیمه‌های فروردین تا اواخر بهار در منطقه قائنات مشاهده می‌شود.

در تجزیه شیمیایی گونه‌های مختلف آدونیس موادی از جمله آدونیدین و ماده‌ای قندی به‌نام “آدونیت” گزارش شده است.

برگ و ساقه‌های گل‌دار آن در طب گیاهی مورد استفاده است و گل‌های آن برای خرد کردن سنگ مثانه کار برد داشته، ملین و مدر است.

اندام‌های هوایی گیاه برای تقویت قلب، تنظیم ضربان قلب، ورم پرده بیرونی و ماهیچه‌ قلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای کنترل بیماری صرع نیز از این گیاه استفاده می‌شود و افرادی که بیماری فشار خون دارند نباید از این گیاه استفاده خوراکی داشته باشند.

مقدار مصرف آن دو تا چهار گرم در ۲۰۰ گرم آب به صورت دم کرده است.