لیست دوره های آموزشی انجمن گیاهان دارویی در تابستان ۱۳۹۳

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن ۰۹۱۳۰۹۶۰۰۴۹ واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

 
اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))