اولین کنفرانس بین المللی صمغ­ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

.

اولین کنفرانس بین المللی صمغ­ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

.

توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
با همکاری مرکز تحقیقات هیدروکلوئید فیلیپس چین

.

مورخ: ۲۲ و ۲۳ اکتبر ۲۰۱۴ (۳۰ مهر تا ۱ آبان)
زمان ارسال خلاصه مقالات تا ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) تمدید شد.

.

مکان: پارک علمی و فناوری خراسان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

.

.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس و نیز هزینه های تقلیل یافته برای شرکت کنندگان داخل کشور به سایت کنفرانس به آدرس www.naturalhydrocolloids.ir مراجعه فرمایید. ضمناً خلاصه مقالات پذیرفته شده در کتابچه کنفرانس و مقالات کامل بر روی سی دی کنفرانس ارائه خواهد شد. با تصمیم کمیته برگزارکننده کنفرانس، مقالات برگزیده در شماره ای ویژه از مجله علمی پژوهشی « پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی » به چاپ خواهد رسید. رایزنی ها جهت اختصاص یک شماره ویژه از مجله Food Hydrocolloids به مقالات منتخب کنفرانس نیز در حال انجام می باشد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))