به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، دراین کنفرانس ملی حدود ۴۰۰ نفر از استادان ودانشجویان علوم باغبانی وگیاهان دارویی آخرین یافته های علمی دراین زمینه را به مدت ۳ روز بررسی می کنند.

دبیرعلمی این کنفرانس ملی دراین همایش گفت: از ۳۹۰ مقاله رسیده به دبیرخانه این کنفرانس ملی ۳۲۴ مقاله پذیرفته شده که ازاین تعداد ۲۴ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۰۰ مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

آقای دکتر پرویز احسان زاده رئیس انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران افزود: فیزیولوژی گیاهی ، فیزیولوژی گیاهان زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی و فیزیولوژی تنش های محیطی ازمحورهای اصلی این همایش ملی است.

وی بسیاری ازتولیدات گیاهی را مبتنی بر فیزیولوژی وژنتیک گیاه دانست وگفت: با فعالیتهای ژنتیکی محصولات باکیفیت تولید می شود.

آقای احسان زاده افزود: با برگزاری این همایشها بسترهای لازم در ارائه محصولات باکیفیت فراهم خواهدشد.

سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران تا ۱۹اردیبهشت دردانشگاه صنعتی اصفهان ادامه دارد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))