مدیرگروه گیاه پزشکی و باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت: نام این آفت سنک (senak) عناب است که سبب زرد شدن برگها و کاهش رشد گیاه و نامرغوبی میوه عناب می شود.
آقای مودی افزود: این آفت حشره ای به طول سه میلیمتر است و از شیرابه برگ و میوه عناب تغذیه می کند.
وی اضافه کرد: این آفت پشت و روی برگهای درخت عناب می نشیند و سبب می شود تا در فصل بهار نیز برگهای اولیه گیاه صدمه ببیند و درخت از حالت خواب دیرتر بیدار شود.
مدیرگروه گیاه پزشکی و باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت : متاسفانه مصرف بی رویه سم برای از بین بردن آفت مگس عناب برروی درخت سبب شده تا آفت سنک عناب به عنوان آفت ثانویه گسترش پیدا کند.
آقای مودی افزود : دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اکنون طرح پژوهشی زیست شناسی آفت سنک عناب را آغاز کرده است که اجرای آن به کنترل آفت کمک شایانی می کند.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))