دومین جشنواره زغال اخته در شهرستان کلیبر – استان آذربایجان شرقی

.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))