به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، خرد گفت: هم اینک بیش از ۵۰ درصد گیاهان دارویی کشور در این استان تولید می شود و فارس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گیاهان دارویی کشور است.

وی افزود: توسعه کشت و صنعتی شدن گیاهان دارویی در حفظ گونه های مختلف این محصول پر ارزش اثرگذار است و برای تحقق این مهم باید دراین زمینه فعالیت کنیم.

خرد افزود : برای توسعه کشت گیاهان دارویی، صنعتی از جمله آنغوزه و باریجه اقدامات اساسی صورت گرفته و در۲۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این گیاهان در حال کشت است.

همچنین معاون صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس نیز گفت: در استان فارس ۱۹ واحد با ظرفیت سالانه ۲۲ هزار تن با اشتغال ۲۷۰ نفر در فرآوری گیاهان دارویی درمیمند و داراب فعال هستند.

جمشید حقیقت ادامه داد: همچنین برای ساخت ۲۰ واحد جدید عرقیات گیاهی با ظرفیت ۳۱ هزار تن با ایجاد اشتغال ۱۸۶ نفر مجوز صادر شده است.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))