لطف الله رضایی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ایجاد دهکده گیاهان دارویی شهر دیباج با محوریت کشت گل محمدی در سطح ۲۵ هکتار و تامین و پرداخت یارانه ۳۰ هزار اصله نهال گل محمدی برای کشت در دهکده مذکور در اولویت کار سازمان جهاد کشاورزی این استان قرار دارد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))