دبیر ستاد توسعه، پژوهش و کاربرد گیاهان داروئی و طب گیاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور گفت: در سال های اخیر اقدامات خوبی در ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده که بخشی از این اقدامات شامل مطالعات زیربنایی برای شناسایی گونه های گیاهی استان های مختلف کشور از دید گیاه شناسی و تاکسونومی بوده است.

به گفته ی دکتر محمدحسن عصاره، بعد از انجام این مطالعات اطلس گیاهان دارویی برای هر استان تدوین می شود که این اطلس در برخی مناطق تهیه شده و در برخی مناطق نیز در دست تهیه است. وی، بر لزوم حمایت از پژوهش های منتج به تولید محصول در حوزه گیاهان دارویی تاکید کرد.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))
کلیدواژه ها :