مشاوره کشت و کار گیاهان دارویی توسط کارشناسان

مجرب جهاد دانشگاهی استان آذبایجان شرقیبرچسب‌ها: مشاوره گیاهان دارویی, جهاد دانشگاهی, مهندس مهدی قنبری, مهندس فریدی نسباردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))