گل گاو زبان ایرانی Echium amoenom

گل گاو زبان ایرانی Echium amoenom